Chceme bídu a chudobu, tak neustále dokolečka říkejme jak je svět nespravedlivý jak za vše může ekonomika, válka atd… !!!

Přitom jde jenom o nastavení hodnoty v sobě. Jak moc se cením a hodnotím. Kdo jiný mě ohodnocuje, než pouze Já sám…

Jakou hodnotu mám, takovou práci a energii si přitahuji. Dokolečka si říkejme, že není práce, že vše je špatně, vše vidíme černě!!!

Dále dávejme Vesmíru najevo, že za vše může on, protože JÁ za nic nemůžu!!! Stáváme se obětí. Pokud se nepostavíme a nezměníme úhel pohledu, že jediný kdo moji situaci může změnit, jsem pouze JÁ… nikdy nic nedokážeme.

Jsem nemocná/ý, protože se litujeme a nechceme pochopit signály našeho těla.

Tělo nám jasně dává najevo, co děláme špatně!!! Určitá část našeho těla vždy něco znamená!!! Záda jsou, že neseme na sobě břemeno druhých, páteř nedostatek peněz…atd. Pravá ruka nám ukazuje, že si máme dát pozor na své EGO a máme si nechat poradit od druhých, nebo dokonce požádat o pomoc!!! Nebo také, že přebíráme zodpovědnost a práci a muže. Pravá část ukazuje na muže….. Levá část ženy. Tak jednoduché to je.

Nemoci, například cukrovka, revma, skolióza páteře, rakovina, vše má svůj význam.

Lidičky, za vše kde jsme si můžeme sami protože, svými myšlenkami vytváříme vibrace kolem sebe!!! Změňme své vědomí a úroveň na to, co chceme!!!

Mám se krásně TADY A TEĎ… Tím jak se mám krásně tady a teď si vytvářím krásnou budoucnost. Dnes a denně vysvětluji, že pokud žijí minulostí a řeším problémy, tím pádem si vytvářím negativní budoucnost protože přítomným okamžikem tvořím budoucnost….

Mám se krásně, protože hodnotu peněz si také dokážu přitáhnout sama, peníze přichází v pravý okamžik!!!

Mé tělo mi dává signál prostřednictvím mého chápání a vnímání, co mi tím chce ukázat!!! Třeba se zastav a popřemýšlej zda jsi šťastná v tomhle svém životě, nebo potřebuješ začít žít jiný život, kde budeš šťastná????

Jsem tam kde jsem, protože tam chci být!!! Kdybych tam nebyla šťastná, tak tam přece nezůstává. A opět jsme u hodnoty a u sebelásky… Pokud se hodnotím a mám se ráda, tak nejsem někde kde to nefunguje…

Trávím svůj osobní život tam, kde chci a hlavně s kým chci být !!!

Jsem vděčná za to, že se mi dějí věci, které dokážu zvládat s přehledem a láskou.

Mé jednání je v danou dobu správné!!!

Neřeším nic, co bylo nebo bude, protože to neovlivním!!!

Jsem prostě tady a teď!!!

Užívám si každou minutou na světe, kde jsem jenom malý zlomek.

Vše se děje z nějakého důvodu a ten důvod je naše myšlení, vše na co a jak myslíme.

Mysleme pozitivně a bude se nám dařit. Nemají to snílkové lepší??? MAJÍ!!!

Nikým si nedovolí zkazit svůj svět a pilně si jdou za svým.

Děkuji. děkuji, děkuji!!!

sem za to vděčná , za to, co mám, a za to, co jsem ve svém životě vytvořil/a.

Tvořme a dovolme si tvořit svůj vysněný sen.

S láskou Zdenka