Provozovatel

Zdenka Filipová
Klasná 959/19A, Ostrava-Hrabová
IČ : 17307198
Nejsem plátce DPH
Bankovní spojení : 2302254128/2010

Tyto obchodní podmínky se vztahují na výklad karet umístěných na internetových stránkách:
zdenkafilipova.cz a kartarkaostrava.cz

Výklad karet mohou využívat pouze osoby starší 18 let.
Vyhrazuji si právo klienta odmítnout.

Výklad karet lze objednat:

e-mailem: info@zdenkafilipova.cz
telefonicky: +420 773 662 885

Výklad může probíhat osobně, telefonicky, písemnou formou nebo prostřednictvím WhatsAppu, Messengeru. Aktuální ceny výkladu jsou uvedeny na internetových stránkách zdenkafilipova.cz a kartarkaostrava.cz

Možnosti výkladu

1. Osobní výklad

Osobní výklady probíhají na adrese Klasná 959/19A, Ostrava-Hrabová. Výklad trvá minimálně 60 a maximálně 120 minut, dle přání klienta.

2. Písemný výklad (email, sms, WhatsApp, Messenger)

K výkladu na dálku potřebuji klientovo jméno, příjmení a datum narození. 

3. Telefonický výklad

K výkladu po telefonu potřebuji klientovo jméno, příjmení a datum narození. 

Závaznost objednávek

Každá objednávka, která je odeslaná přes internetové stránky a je námi potvrzena se považuje za závaznou.

Zrušení objednávky je možné písemně, emailem nebo telefonicky nejpozději před dohodnutým termínem.

Pokud nastanou skutečnosti, díky kterým se při výkladu přerušení internetové spojení, ihned, jak bude spojení možné (ať už ze strany klienta nebo kartářky), bude klientovi navrhnut náhradní termín a to v délce času, který nestihl díky těmto skutečnostem využít pro výklad.

Kartářka si vyhrazuje právo přesunout termín plánovaného výkladu v případě, že dojde k události, která jeho konání znemožní (nemoc, přerušení dodávky elektřiny, výpadek internetu nebo zásah vyšší moci). V takovém případě bude klient informován ihned, jak jen to bude možné a bude mu navrhnut nový termín.

Úhrada služeb a čekací doba

Osobní výklady se hradí předem převodem na účet č. 2302254128/2010. V případě prodloužení výkladu se platí v hotovosti po skončení výkladu.

Písemný a telefonický výklad se hradí předem převodem na účet č. 2302254128/2010.

Po obdržení platby se s Vámi spojíme a dohodneme termín telefonického výkladu karet.

Písemný výklad realizujeme po obdržení platby do 24 hodin, obdržíte ho vyhotovený na Vaši mailovou adresu.

Nárok na vrácení peněz

Výklad je možné zrušit před dohodnutým termínem. Při zrušení výkladu před termínem bude vrácena celá zaslaná finanční částka.

Vrácení částky je možné pouze na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata.

Po využití služeb není možnost vrácení finanční částky.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje klientů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje zaslané od klientů jsou použity pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Kategorie

Služba je kategorizována jako zábava, provozuje se na základě dobrovolnosti klienta. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023